Många vägar till hälsa

Möt hälso-och friskvårdspedagog Irene Ståhl

Enskilt eller i grupp, privat eller som företag, får du guidning och verktyg för att se hur du kan förbättra ditt liv. Vi samtalar och benar upp dina starka sidor samt tittar på tanke-och livsmönster som inte längre gagnar dig.

Vi kommer att pröva olika tekniker som du kan ha med dig i vardagen för att bli medveten om din inneboende kraft och kunna se och ta vara på möjligheter i livet.

Tekniker du får använda:

Mindfulness övningar

Mandalamålning

Affirmationer

Bildtolkning

Guidade meditationer

Avslappningsövningar

Massage, taktil m.fl.

Sång

Mm

 Pris och tid enligt överenskommelse